Vi portooptimaliserer brevutsendelsene dine slik at portoen blir lavere!

Er du opptatt av å redusere portokostnadene? Hvis ja, så vet vi hvordan konvolutten bør utformes for å oppnå mest mulig rabatter. Vi har inngått samarbeid med flere distribusjonspartnere, og pga deres og vårt store volum, får vi lavere distribusjonspriser som kommer våre kunder til gode. Dette skjer ved at vi slår sammen dine og våre volumer for å få en best mulig pris. Dette kan betyr gode besparelser, særlig på lave volumer fra 1 – 50.000 utsendelser.

Høres dette interessant ut? Ta kontakt med oss:

Kontaktpersoner: Tore og Tina.

Fremtidens postproduksjon er både digital og fysisk. Her er vårt grensesnitt for en rimelig produksjon av post fra din PC/nett.

Klikk på linken for enkelt å prøve Ekopost: ekopost.no