DM er en svært effektiv og rimelig måte å få frem budskapet ditt.

Vi har gode verktøy for segmentering. Vi skreddersyr utsendelsen din slik at den treffer riktig målgruppe.

Digitale og printede medier spiller godt sammen. Vi benytter de kanalene vi sammen kommer frem til er de beste for målgruppen din. Ofte blir en multikanal løsning valgt, med DM, e post, sms, sosiale medier etc.

Vi hjelper deg med den kreative delen av utsendelsen. I en god kampanje spiller design og tekst sammen, slik at ønsket effekt blir best mulig. God respons er viktig for en DM utsendelse. Rådgiverne våre hjelper deg med budskapet ditt. Vi vet hva som er utløsende for salg eller innsamling. Optimal plassering av call to action er vesentlig for å sikre en ny giver eller et nytt kundeforhold. Det viktigste er at «call to action» feltet oppfattes raskt, slik at giveren umiddelbart ser budskapet og utfører ønsket handling.

Vi benytter Eye Tracking prinsipper for å finne den plasseringen som gir best effekt. Vi har gjennom flere år foretatt en rekke eye tracking tester. I disse testene benyttet vi et kamera som leste av hvordan øyet leter etter informasjon.  Vi målte tiden øyet hviler på de ulike elementene i DM’en.  Basert på disse testene vi tidligere har foretatt, kan vi rådgi deg for best mulig respons.

Vi tar for oss følgende i samarbeid med deg som kunde:

  • Strategiutvikling – hva ønsker du oppnår med kampanjen?
  • Segmentering – målgruppevalg/adresseleie/adressevask – hvem vil du nå?
  • Hvilke kanaler er best egnet
  • Idé – tekst og design
  • Produksjon
  • Prosjektledelse
  • Responsanalyse og kampanjeevaluering

Visste du at vedlegg kan øke stoppeffekten og responsen på utsendelsen?  En DM med vedlegg, som beveger seg i konvolutten eller gjør konvolutten tykkere, bidrar til at brevet åpnes og at budskapet blir lest. Vi kan lage ulike vedlegg, som kalender, kort, gavelapper mm.

Du kan få kommunikasjon på tilnærmet samme måte på papir som digitalt. Du kan få 4 farger i høy hastighet og budskapet ditt tilpasset de ulike segmentene. Du kan få variable budskap og bilder i farger.

PS! Vårt tilbud til deg!

Tre timer gratis rådgivning i responsøkende DM tekst og design basert på eyetracking prinsipper.
Ønsker du å benytte deg av tilbudet?
Send meg forslag til tekst eller utkast til design.

Ønsker du å vite mer om DM, så ta gjerne kontakt med:

 

Tina Kalland
Rådgiver responsøkende DM tekst og design basert på eyetracking prinsipper.
tina.kalland@andvord.no
Mobil: 995 00 182