Ta vare på historien, og finn den enkelt fram igjen.

Har du dokumenter som bør tas vare på for fremtiden? For eksempel bøker, kompendier, bilder, plansjer og avisutklipp ol?

Da bør du vurdere å digitalisere og OCR-skanne dokumentene dine. Digitalisering er kostnadseffektiv og tidsbesparende og vil forenkle måten du jobber på.

Med digitalisering kan du enkelt lagre, dele og søke etter dokumenter. Du ikke vil miste eller plassere et dokument feil igjen. Ei heller bruke tid på å lete etter en fil eller et papir som er gått tapt.

OCR-skanning omgjør papirdokumenter til digital tekst som kan redigeres og søkes etter. Du trenger ikke lenger å bruke tid på manuelt å skrive inn informasjonen fra dokumentene dine.

OCR-teknologi kan gjenkjenne og sortere ulike typer dokumenter som fakturaer og kvitteringer, og automatisk arkivere dem i riktig mappe. Teknologien har vist seg å være spesielt nyttig for bedrifter som må håndtere store mengder papirdokumenter, som for eksempel regnskapsførere, advokater og eiendomsmeglere. Mange andre industrier kan også dra nytte av digitalisering og OCR-skanning; helsevesenet, utdanning, og offentlig sektor. Vi utfører komplett OCR-skanning på mange ulike språk.

Så hvorfor vente med å utnytte denne muligheten til effektiv gjenfinning av informasjon.

Vi kan levere i ulike formater som PDF, Word, og diverse bildeformater. Det mest vanlige er å digitalisere dokumenter i PDF-A format. Dette er en variant av PDF som egner seg best for langtidslagring av dokumenter.

Ønsker du å vite mer om digitalisering av dokumenter, ta gjerne kontakt med Tore Husbyn.