Miljøfyrtårn

Mediehuset Andvord er et Miljøfyrtårn! Det betyr at vi har bevist at vi jobber systematisk med mål om å redusere vår påvirkning på miljøet. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et verktøy for miljøledelse og gir oss muligheten til å følge opp og dermed fortsette å redusere vår miljøpåvirkning. Sertifiseringen er gyldig i tre år, og vi må arbeide kontinuerlig for å forbedre oss gjennom å utarbeide handlingsplaner med tiltak og mål. Sertifiseringen bekrefter at vi oppfyller strenge kriterier for arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Les mer hos miljøfyrtårn

 

Svanemerke

Vi var den første grafiske bedriften i Norge som fikk lisens til å benytte miljømerket – Svanen. Som et Svanemerket trykkeri må Mediehuset Andvord oppfylle strenge krav i forhold til håndtering av avfall, hvilke kjemikalier som benyttes, energiforbruk og til utslipp.

Ønsker du å synliggjøre din miljøbevissthet, så kan du sette miljømerket Svanen på trykksaker produsert av Mediehuset Andvord. Det vi må hjelpe deg med er å velge et papir som er godkjent. Velger man Mediehuset Andvord som leverandør så gjør man et miljøvennlig valg.

Les mer hos Svanemerket

 

FSC®

Forbrukere verden over blir stadig mer opptatt av å kunne spore opprinnelsen av produktene de kjøper. De ønsker å sikre seg at råvaren som brukes i produktene kommer fra bærekraftige kilder og at de bidrar til å støtte miljøvennlige og sosialt ansvarlige aktører. Forest Stewardship Council (FSC®) er en organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogbruk og sertifiserer skogbruk etter svært strenge regler. På grunn av dette er FSC® anerkjent av miljøorganisasjoner verden over. At Andvord Grafisk er FSC®-sertifisert, betyr at alle ledd i verdikjeden – fra skogbruk, til produksjon av tremasse og papir, via grossistene til trykkeriet – er sertifisert. Dette gir en garanti for sporbarhet tilbake til skogene der råvarene kommer fra.

Les mer hos Forest Stewardship Council (FSC®)

 

ISO 27001

Som kunde kan du alltid kunne føle deg helt trygg på hvordan vi håndterer informasjonen din. Vi er glade for å ha fornyet ISO 27001 sertifiseringen vår. For oss er informasjonssikkerhet viktig, derfor er vi ISO 27001 sertifisert. Sertifiseringen er utført av DVN og viser at vi har gjort nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon. Vi jobber aktivt med informasjonssikkerhet både i egen virksomhet, i kontakt med kunder, leverandører og omverden generelt. Printløsningene vi leverer krever høyeste nøyaktighet. At driften og troverdigheten vår stilles i et dårlig lys på grunn av mangler i informasjonshåndteringen, kan vi ikke risikere. Lover og regler skal selvfølgelig følges.

 

Trykt i Norge

Mediehuset Andvord er bærere av merket «Trykt i Norge», som betyr at våre kunder kan benytte merket «Trykt i Norge» på sine produkter. Trykt i Norge-merket viser at en trykksak er laget i Norge, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet.

Les mer hos Trykt i Norge

 

Grønt Punkt Norge

Medlemskapet vårt i Grønt Punkt Norge viser at vi som bedrift tar ansvar for alle retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Les mer hos Grønt Punkt Norge

 

Tilbakemeldinger eller spørsmål

Tilbakemeldinger eller spørsmål kan gis på epost til baerekraft@andvord.no