Mediehuset Andvord

I 2017 flyttet Andvord Grafisk ut fra lokalene på Lunden i Oslo til Skytta industriområde på Hagan i Nittedal

Bedriften er i dag en fremoverlent grafisk bedrift! Vi leverer et bredt spekter av trykksaker og IT løsninger til våre kunder. Vår virksomhet omfatter offsettrykk og digitaltrykk med variable data og alle typer ferdiggjøring. Vår design-avdeling har erfaring i formgiving for store merkenavn og vi kan også hjelpe deg med tekst og foto. Våre prosjektledere trekker i trådene og holder deg oppdatert! Hvem skulle tro at Andvord Grafisk skulle tilby IT løsninger som i dag blir brukt til kommunikasjon bla til fremtidens Postløsning.

Fremtiden er både fysisk og digital.

Det begynte slik:

Rich. Andvord AS var et norsk papir- og kontorrekvisitafirma, beliggende i Oslo. Fra selskapet ble grunnlagt i 1865 var det helt til 2005 en familiebedrift. Selskapets grunnlegger Richard Andvord (1839–1913) kjøpte eiendommen mellom Karl Johans gate og Stortorvet av assessor Ludvig Mariboe, og åpnet sin forretning 1. mai 1865.

Rich. Andvord Papirhandel i Oslo, slik fasaden framsto på 1890-tallet.
Foto:Per Adolf Thorén, Oslo Museum

De første årene bodde Andvord selv i andre etasje over butikken. Med sin sentrale beliggenhet ble den ganske fort et møtested for byens borgere. Tidens intellektuelle elite hadde mange spesielle krav til sine skriveredskaper, og Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Grieg, Jonas Lie og Edvard Munch var blant de faste kundene. Kunstnere som hadde vansker med å betale, fikk diskret økonomisk hjelp. Butikken kunne ofte fungere som diskusjonsklubb og møteplass for byens intellektuelle, og invitasjonslistene til borgerball og veldedige tilstelninger trakk også mange folk til butikken.

Etter hvert utvidet firmaet sin virksomhet, med trykkeri, bokbinderi og stempelproduksjon, og kommunale og statlige etater ble stadig bedre kunder. Firmaet vokste kraftig.

Under krigen var daværende Richard Andvord (1920–1997) aktiv i motstandsbevegelsen, og bedriften på Stortorget ble et viktig senter for motstandsbevegelsen. Andvords grafiske virksomhet var viktig når man innen hjemmefronten skulle lage falske papirer.

I 2000 flyttet forretningen fra Stortorvet til Tollbugata 31. På fasaden mot Stortorvet er de lett synlige neonbokstavene fra 1960-tallet bevart.

Andvord-konsernet omfattet etter hvert ikke bare butikk og grafisk bedrift, men også Grieg Kalenderforlag og grossisten Emo. I 2004 var omsetningen nådd om lag 1 mrd. kroner.

Andvord-gruppen ble i 2005 slått sammen med det børsnoterte grossistfirmaet C. Tybring-Gjedde, og fikk navnet Andvord Tybring-Gjedde ASA (ATG). Firmaets hovedvirksomheter ble solgt ut av Andvord-familien høsten 2006. Etter det ble butikken en selvstendig enhet i Staples Retail Norway AS og fikk navnet Andvord City Cash.

I januar 2014 ble det klart at Stortinget som var gårdeier i Tollbugata selv ønsket å disponere lokalene der butikken lå, og at butikkvirksomheten etter 149 års drift derfor opphører 25. januar 2014.