Bærekraft

Vi arbeider målrettet for være en ansvarlig virksomhet.

Det handler om å ta hensyn til medarbeidere våre, kunder, samfunnet og miljøet i tillegg til å tjene penger. Dette innebærer å redusere klimaavtrykket, bruke ressurser på en bærekraftig måte, ivareta arbeidstakernes rettigheter og bidra til samfunnsutvikling.

Vi fokuserer på langsiktig vekst, og har et helhetlig perspektiv på virksomheten vår.

Ved å være ansvarlige bidrar vi til en bedre fremtid for alle.

FNs verdensmål for bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempelse av ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi har i første omgang valgt mål 8 og 12 som vi arbeider målrettet etter.

Miljøfyrtårn

Vi er et Miljøfyrtårn! Det betyr at vi har bevist at vi jobber systematisk med mål om å redusere påvirkningen vår på miljøet. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et verktøy for miljøledelse og gir oss muligheten til å følge opp og fortsette å redusere miljøpåvirkningen vår.

Sertifiseringen er gyldig i tre år, og vi må arbeide kontinuerlig for å forbedre oss gjennom å utarbeide handlingsplaner med tiltak og mål.

Sertifiseringen bekrefter at vi oppfyller strenge kriterier for arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Les mer hos Miljøfyrtårn

Svanemerket

Vi var den første grafiske bedriften i Norge som fikk lisens til å benytte miljømerket – Svanen. Som et Svanemerket trykkeri må vi oppfylle strenge krav i forhold til håndtering av avfall, hvilke kjemikalier som benyttes, energiforbruk og utslipp.

Ønsker du å synliggjøre din miljøbevissthet, kan du sette miljømerket Svanen på trykksaker produsert av oss. Det vi må hjelpe deg med er å velge et papir som er godkjent. Velger du oss som leverandør så gjør du et miljøvennlig valg.

Les mer hos Svanemerket

FSC®-sertifisert

Du er kanskje opptatt av å kunne spore opprinnelsen av produktene du kjøper? Og sikre deg at råvaren som brukes kommer fra bærekraftige kilder, og at de bidrar til å støtte miljøvennlige og sosialt ansvarlige aktører?

Forest Stewardship Council (FSC®) er en organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogbruk og sertifiserer skogbruk etter svært strenge regler. På grunn av dette er FSC® anerkjent av miljøorganisasjoner verden over.

At Mediehuset Andvord er FSC®-sertifisert, betyr at alle ledd i verdikjeden – fra skogbruk, til produksjon av tremasse og papir, via grossistene til trykkeriet – er sertifisert. Dette gir en garanti for sporbarhet tilbake til skogene der råvarene kommer fra.

Les mer hos Forest Stewardship Council (FSC®)
solen solen

ISO 27001-sertifisert

Som kunde kan du alltid kunne føle deg helt trygg på hvordan vi håndterer informasjonen din.

Vi er glade for å ha fornyet ISO 27001-sertifiseringen vår. For oss er informasjonssikkerhet viktig, derfor er vi ISO 27001-sertifisert.

Sertifiseringen er utført av DNV og viser at vi har gjort nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon. Vi jobber aktivt med informasjonssikkerhet både i egen virksomhet, i kontakt med kunder, leverandører og omverden generelt.

Printløsningene vi leverer krever høyeste nøyaktighet. At driften og troverdigheten vår stilles i et dårlig lys på grunn av mangler i informasjonshåndteringen, kan vi ikke risikere. Lover og regler skal selvfølgelig følges.

Trykt i Norge

Vi er bærer av merket «Trykt i Norge». Det betyr at du som kunde kan benytte merket «Trykt i Norge» på produktene dine.

Trykt i Norge-merket viser at en trykksak er laget i Norge, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet.

Les mer hos Trykt i Norge

Grønt Punkt Norge

Medlemskapet vårt i Grønt Punkt Norge viser at vi som bedrift tar ansvar for alle retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Les mer hos Grønt Punkt Norge

Års- og bærekraftrapport

Her kan du lese Års- og bærekraftsrapporten vår for 2022.

Du kan lese om prestasjonene, innsatsen og fremskrittene våre når det gjelder økonomi og engasjement for bærekraft.

Årsrapporten viser hvordan vi har styrket posisjonen vår som en ledende aktør i mediebransjen.

Års- og bærekraftrapport 2022 (issuu.com)

Redegjørelse for likestilling og mangfold

Her kan du lese rapporten vår for 2023.

 

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål?

Tilbakemeldinger eller spørsmål kan du gi på epost til baerekraft@andvord.no