Er du opptatt av miljø?

Tilbake til alle nyheter

Det er vi! Vi er opptatt av å ta miljøansvar, derfor er vi Miljøfyrtårnsertifisert. Det jubler vi over!

solen solen

Arbeidet med sertifiseringen har vært veldig lærerikt. Nå skal vi fortsette å jobbe med:

  • Grønnere innkjøp
  • Lavere energiforbruk
  • Smartere transport
  • Mindre avfall
  • Bedre arbeidsmiljø

Vi ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftsmål 13; stoppe klimaendringene.

Har du spørsmål til Miljøfyrtårnsertifiseringen kan du sende e-post til: baerekraft@andvord.no