Under pandemien ble det økt etterspørsel etter bøker trykket i Norge. Det fikk oss i Andvord Grafisk til å sette i gang med bokproduksjon 💗📚

🌍 Etterspørselen etter bøker trykket i Norge øker, da kortreist og bærekraft er stadig viktigere.

🚀 Ved å produsere i Norge, får du raskere levering enn ved produksjon i utlandet.

Vi er veldig stolte over at vi nå leverer bøker til flere av landets største forlag.

Forretningsutvikler og primus motor for bokproduksjonen er vår egen Lars Andresen.

En kald desemberdag i 2022 hadde vi koselig besøk av Karin Karltun i AGI Publishing House AB. I februarnummeret av SIGN&PRINT kan du lese mer om dette.

Vi 💗 bøker!

Foto: Kari Karltun