En misforståelse er at mange tror papir er lite miljøvennlig – det stemmer ikke.

Tilbake til alle nyheter

Papir er et godt og viktig kommunikasjons- og emballasjemateriale.

Trend Tracker Survey 2023 undersøker endrede oppfatninger hos forbrukerne med tanke på trykk, print og papiremballasje.

Hensikten er å avdekke endrede forbrukeroppfatninger etter hvert som miljøbevisstheten økes, og det digitale blir mer utbredt. Undersøkelsen gjentas annethvert år.

Undersøkelsen viser at:

  • 60 % av forbrukerne fortsatt tror at skogene krymper. 
Fakta: europeiske skoger vokser. Mellom år 2005 og 2020 vokste europeiske skoger med hele 58 390 km² (tilsvarer 1500 fotballbaner med skogvekst hver eneste dag).
  • 56 % tror at elektronisk kommunikasjon er mer miljøvennlig enn papir.
 Fakta: IKT-industrien står for mer enn 2 % av de globale klimagassutslippene (like mye som all flytrafikk), og den stiger raskt. Papir og trykksaker har blant de laveste utslippene av klimagasser med 0,8 %.
  • 41 % av europeiske forbrukere mener at papir og papiremballasje er sløsing.
 Fakta: Europas papirgjenvinningsgrad er 74 %, og papiremballasje enda høyere, 83 %. Det positive med rapporten, er at den viser at forbrukerne blir stadig mer oppmerksomme på fakta om papirindustrien.