«Mediehuset Andvord har bidratt til å løfte kvaliteten på magasinet vårt»

Tilbake til alle referanser

Vi er svært takknemlige for vårt samarbeid med Caritas Norge.

Vi bistår Caritas med responsøkende design av adressebærer og blad, produksjon, plastpakking og utsendelse av deres magasin CaritasInfo. Takk for tilliten, Caritas Norge!

solen solen

«Vi bruker Mediehuset Andvord til utgivelse av vårt magasin. I den forbindelse opplever vi de å være profesjonelle, de gir gode faglige tips og har bidratt til å løfte kvaliteten på magasinet og prosessen knyttet til produksjonen av det»

Jakob Retvedt Bakkerud
kommunikasjonsrådgiver
– generalsekretærens stab Caritas Norge