Vi i Andvord er stolte av og takknemlige for at Misjonsalliansen valgte oss som samarbeidspartner. Vi gleder oss til å fortsette det hyggelige og spennende samarbeidet.

Vi i Misjonsalliansen valgte Andvord Grafisk som samarbeidspartner innen trykkeritjenester for markeds- og innsamlingsarbeidet vårt. Vi ønsker å benytte Andvord som vår fremste/første leverandør.

De potensielle leverandørene ble evaluert etter responstid, profesjonalitet og pris. Samt evne til å være totalleverandør og ikke minst om leverandørene kunne hjelpe oss i Misjonsalliansen å nå våre mål gjennom god rådgivning, samt evt. kunne fungere som reservemannskap for funksjoner vi normalt ivaretar in-house.

Misjonsalliansen sin vurdering er at Andvord Grafisk AS gir den beste miksen av tjenester og vi føler oss trygge på å velge denne leverandøren som vår faste leverandør av trykkeritjenestene til markeds- og innsamlingsavdelingen. Selskapet/rådgiverne vi er i kontakt med har et spesielt fokus på innsamlingsbransjen og har mange gode relevante referanser. Selskapet er allerede vår foretrukne leverandøren av papirfaktura og DM. Det siste året har de blant annet utviklet vinterkampanjen for oss som en backup for egne ansatte. Det er utslagsgivende at vi allerede har etablert et godt forhold til de ansatte i selskapet og at vi føler aktøren har forstått kompleksiteten rundt faddermateriellet på en god måte.

Denne forståelsen, deres erfaringen og ikke minst deres forslag til løsning på fadder er utslagsgivende.  Fadderløsningen er ikke den billigste løsningen som er presentert for oss, men vi er overbevist om at Andvord grafisk AS i tilstrekkelig grad har forstått kompleksiteten i oppgaven.

Vår innstilling er derfor å begynne å benytte Andvord Grafisk AS som eneste leverandør av trykkeritjenestene til markeds- og innsamlingsavdelingen.

Ser frem til et videre, godt samarbeid, slik det alltid har vært. Nå enda tettere! Dette blir bra!

Med vennlig hilsen

Kjetil Abrahamsen
Markeds- og innsamlingsleder, Misjonsalliansen