Rekrutter nye givere og kunder med innstikk og bilag i aviser, magasiner og fagblader

Tilbake til alle nyheter

Med innstikk og bilag i aviser, magasiner og fagblader kan du rekruttere nye givere, kunder og øke inntektene.

Gode seleksjonsmuligheter og godt volumpotensiale, gjør kanalen spennende for ulike typer tilbud og kampanjer.
Enten det er inntektsaksjoner for ideelle organisasjoner eller kommersielle markedsføringskampanjer.

Hvilke fordeler har innstikk og bilag?

  • Gode seleksjonsmuligheter: Geografi, kjønn, alder og interesser sikrer relevans.
    Du kan velge de kanalene som passer best til målgruppen din.
    Sammenlignet med uadressert distribusjon, treffer du også de som har reservert seg mot uadressert post (ca. 62 % har reservert seg).
  • Du engasjerer leserne fysisk. De kan fysisk berøre, bla gjennom og lese innholdet. Det skaper en mer engasjerende opplevelse, og budskapet blir husket bedre.
  • Du kan gi leseren mer detaljert informasjon om produktene, tjenestene eller kampanjene dine, enn med en vanlig annonse
  • Innstikk og bilag er en kostnadseffektiv annonseform. Du kan treffe riktig målgruppe med rett budskap og oppnå lønnsomhet på dine markedsinvesteringer.

Utformingen av bilaget er viktig for å fange leserens oppmerksomhet og utløse en reaksjon.

Vi kan hjelpe deg med alt fra utforming, produksjon og plassering av innstikk og bilag.

Ta gjerne kontakt med tina.kalland@andvord.no