Du kan føle deg trygg på hvordan vi håndterer informasjonen din

Tilbake til alle nyheter

Som kunde kan du alltid kunne føle deg helt trygg på hvordan vi håndterer informasjonen din. Vi er glade for å ha fornyet ISO 27001-sertifiseringen vår.

Den raske digitale utviklingen stiller stadig høyere krav til oss om å holde tritt med sikkerheten.

For oss er informasjonssikkerhet viktig, derfor er vi ISO 27001-sertifisert. ISO/IEC 27001 sertifikatet viser at informasjonssikkerheten er målt mot en standard (beste praksis i bransjen) og er i samsvar med denne standarden.

Sertifiseringen utføres av et uavhengig sertifiseringsorgan og viser at vi har gjort nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon fra uvedkommende.

Vi jobber aktivt med informasjonssikkerhet både i egen virksomhet, i kontakt med kunder, leverandører og omverden generelt. Printløsningene vi leverer krever høyeste nøyaktighet.

At driften og troverdigheten vår stilles i et dårlig lys på grunn av mangler i informasjonshåndteringen, kan vi ikke risikere. Lover og regler skal selvfølgelig følges.