Er du opptatt av bærekraft? Nå kan du lese Års- og bærekraftsrapporten vår for 2022.

Tilbake til alle nyheter

Du kan lese om prestasjonene, innsatsen og fremskrittene våre når det gjelder økonomi og engasjement for bærekraft. Årsrapporten viser hvordan vi har styrket posisjonen vår som en ledende aktør i mediebransjen.

Vi er glade for å være Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er en anerkjent nasjonal miljøsertifisering som hjelper oss med å redusere miljøavtrykket vårt og implementere bærekraftige tiltak. Vi ønsker å ivareta miljøet og kontinuerlig forbedre miljøprestasjonen vår.

Vi er stolte av å være FSC®-sertifisert. Vi forplikter oss til å bidra til bærekraftig skogforvaltning og bevare verdens skoger. FSC® (Forest Stewardship Council) er en internasjonal organisasjon som fremmer ansvarlig skogbruk. FSC®-sertifiserer produkter som kommer fra bærekraftige kilder. Vi følger strenge retningslinjer og sporbarhetskrav for å sikre at papiret vårt er hentet fra FSC®-sertifiserte skoger og plantasjer.

Vi er glade for å ha blitt resertifisert etter ISO 27001-standardene. Sertifiseringen bekrefter vårt engasjement for informasjonssikkerhet og kontinuerlige tiltak for å beskytte våre kunders data og konfidensialitet. ISO 27001 er en internasjonal standard for informasjonssikkerhet som setter strenge krav til etablering, implementering og vedlikehold av et informasjonssikkerhetsstyringssystem. Vi har etablert klare retningslinjer for informasjonssikkerhet og kontroller. Vi sørger for at våre ansatte er godt opplært i sikkerhetspraksis.