Andvord Grafisk og Artisti Campaign er fusjonert og har byttet navn til Mediehuset Andvord AS

Tilbake til alle nyheter
solen solen

Du som kunde vil fortsatt få:

  • Svært konkurransedyktige produkter og tjenester
  • En samarbeidspartner som er enda bedre tilpasset utviklingen i markedet

Den grafiske avdelingen på Harestua er samlokalisert på Hagan i Nittedal. Forretningsområdet for tredjepartslogistikk er samlet i Grimstad.

Sammenslåingen av virksomhetsområdene vil bidra til å styrke selskapets posisjon i markedet.

Om det nye navnet sier daglig leder Nils Jacob Førli;
«Vi ønsket ett navn som bedre reflekterer bredden i vårt produkt- og tjenestesortiment. Grafisk produksjon er vårt største forretningsområde. Derfor var det naturlig at Andvord-navnet, som har en 158 år gammel historie, ble med videre.

I tillegg leverer vi en rekke andre tjenester som:

  • Tredjepartslogistikk for netthandel
  • Kundeservice
  • Ordrehåndtering
  • Ulike tjenester innenfor lager og logistikk

Alle disse tjenestene og nye som kommer, hører naturlig hjemme i Mediehuset Andvord».

Vi har denne våren investert betydelig i nytt produksjonsutstyr. Selskapet har 89 ansatte, og en forventet omsetning på 260 MNOK i 2023.

Eier av Mediehuset Andvord er Mail4You Holding AS. Majoritetseier er Artisti-gruppen (Artisti AS). Sammen med Parajett AB og ansatte eiere, gir det oss en robust plattform og industriell kompetanse, for videre utvikling av selskapet.

Mer informasjon om selskapene finner du her:
mediehuset-andvord.no
artisti.no