Er du opptatt av å redusere portokostnadene?

Er du opptatt av å redusere portokostnadene? Hvis ja, så vet vi hvordan konvolutten bør utformes for å oppnå mest mulig rabatter. Vi har inngått samarbeid med flere ulike samarbeidspartnere på distribusjon, og pga deres og vårt store volum får vi gode distribusjonspriser, som kommer våre kunder til gode. Her kan det være muligheter for å redusere kostnadene deres betraktelig.

Høres dette interessant ut? Hvis ja, så ta kontakt med oss:

Ta kontakt med Tina for en samtale om hvordan vi kan gi de best mulige portopriser.