«Vi i Redningsselskapet har benyttet oss av Andvord Grafisk sitt Giving Tuesday tilbud – tre timer gratis rådgivning i responsøkende tekst og design basert på eyetracking prinsipper. Vi fikk nyttige tips til hvordan vi kan kommunisere enklere og nå bedre ut med budskapet vårt. Vi anbefaler andre organisasjoner å benytte seg av dette gode tilbudet!»

Solfrid Bøe
Fundraiser privatmarkedet i Redningsselskapet