Andvord Grafisk AS er med på GivingTuesday.

Vår rådgiver Tina Kalland, deler sin kompetanse innen responsøkende tekst og design på DM basert på eyetracking-prinsipper  vi har tilegnet oss over tid.

Vårt tilbud er: Tre timer gratis rådgivning i responsøkende tekst og design på DM.

Ønsker du å benytte deg av tilbudet, kan du sende en tidligere DM eller utkast til neste DM på epost til  tina.kalland@andvord.no. Tina ser frem til å høre fra deg!