Andvord Grafisk ble sertifisert som Miljøfyrtårn i mars. Rett etter påske overrakte ordfører i Nittedal Kommune, Inge Solli, beviset på sertifiseringen til daglig leder Nils Jacob Førli.

Nils Jacob Førli sier at «Vi i Andvord Grafisk forplikter oss til å redusere vår negative påvirkning på miljøet, og bidra til en mer sirkulærøkonomi. Miljøfyrtårn sertifiseringen er vår måte å dokumentere denne ambisjonen».

Takk til det interne teamet vårt for at vi fikk dette på plass.

Vi vil fortsette å jobbe for en mer bærekraftig fremtid for alle.

Nå skal vi fortsette å jobbe med:

  • Grønnere innkjøp
  • Lavere energiforbruk
  • Smartere transport
  • Mindre avfall
  • Bedre arbeidsmiljø