Andvord Grafisk har lenge hatt fokus på å være en miljø- og samfunnsbevisst bedrift.

Vi var den første grafiske bedriften i Norge som fikk lisens til å benytte miljømerket – Svanen. Som et Svanemerket trykkeri må Andvord Grafisk oppfylle strenge krav i forhold til håndtering av avfall, hvilke kjemikalier som benyttes, energiforbruk og til utslipp.

Ønsker du å synliggjøre din miljøbevissthet, så kan du sette miljømerket Svanen på trykksaker produsert av Andvord Grafisk. Det vi må hjelpe deg med er å velge et papir som er godkjent. Velger man Andvord Grafisk som leverandør så gjør man et miljøvennlig valg.

Klikk på logo for mer informasjon