Vi kan hjelpe deg med materiell til trygg og god oppstart i barnehage og skole

Vi ønsker alle barn og barnehage- og skoleansatte en god og trygg oppstart i barnehager og skoler ❤ Vi kan bistå dere med design og produksjon av materiell som hindrer smitte som f. eks. plakarer, flyere, brosjyrer mm. Ta vare på deg selv og andre! Vi ser frem til å høre fra dere!

Ta kontakt med Tina.