Vi hjelper deg med design og produksjon av korona-materiell.

Vi i Andvord kan hjelpe deg med å designe og produsere korona informasjonsmateriell for å hindre spredning av Covid 19 som f. eks. plakater, bordryttere, rollups mm. Vi sørger for trygg henting eller levering av materiell. Dersom du ønsker å bestille, ta kontakt med Tina. Ta vare på hverandre

Korona-materiell, bordryttere.

Korona-materiell, poster og rollup.

Korona-materiell, poster.