Fundraisingrapporten har blitt presentert for niende gang.

Takk til Deloitte Norge, Norges Innsamlingsråd og alle organisasjonene som har bidratt med sin kompetanse, tid og tall. Dere bidrar til nyttig innsikt om trender innen fundraising. 58 organisasjoner har bidratt. Tallene i rapporten sammenligner tall fra 2018 og 2019.

Her er noen trender:
  • Direkte markedsføring (DM) er fremdeles den innsamlingskanalen som flest organisasjoner har svart at er mest inntektsgivende
  • Direkte markedsføring er blant de mest brukte markedsføringskanalene
  • Totale inntekter for organisasjonene som deltok i årets undersøkelse har økt med 11,5 %
  • Inntektene fra fastgivere fortsetter å øke, men i mindre grad enn tidligere år
  • Gjennomsnittlig gavebeløp pr. giver har økt med 1,5 %
  • Det er en reduksjon i antall nye fastgiveravtaler
  • Frafallet av fastgivere er redusert
  • Det er en marginal økning i antall medlemmer
  • Betydelig økning i testamentariske gaver; hele 26,6 % Juleinntektene har en reduksjon på 6%, men flere organisasjoner opplever en betydelig økning i juleinntektene

innsamlingsradet.no/wiki/givermarked-og-adferd-tall-og-holdninger

Fundraisingrapporten-2020