I går var det offisiell åpning av Tarmscreeningsprogrammet. Arrangementet foregikk på Akershus universitetssykehus med blant andre Helsedirektoratet, Kreftregisteret og Kreftforeningen tilstede. Andvord Grafisk AS er valgt som distribusjonspartner for dette prosjektet etter en anbudsrunde utført av Sykehusinnkjøp HF i 2020/21.

Tilbudet om screening skal gis til kvinner og menn i løpet av det året de fyller 55 år, og skal etterhvert bli et landsdekkende tilbud. Standard metode i starten vil være en test for å avdekke usynlig blod i avføringen. Deltagerne får tilsendt en invitasjon sammen med utstyr til å ta avføringsprøven hjemme. Testen skal så gjentas hvert annet år i ti år. Andvord Grafisk AS oppgaver i dette prosjektet er å sende ut invitasjon som inneholder bruksanvisning, prøverør, oppsamlingspapir, en liten pose og returkonvolutt. Vi returnerer informasjon løpende til Kreftregisteret på utsendte invitasjoner, mottak av returer og resendinger.

Bakgrunnen for at akkurat vi i Andvord ble valgt som leverandør var at vi ifølge Sykehusinnkjøp HF:

  • Hadde gode eksisterende prosesser og rutiner for pakking av materiell og distribusjon i storskala
  • Skilte oss positivt ut i forbindelse med rutiner for bestilling og lagerkapasitet
  • Hadde et godt styringssystem for informasjonssikkerhet gjennom ISO 27001 sertifisering

Vi i Andvord Grafisk AS er veldig glade for å få være en del av dette og gleder oss til å bidra til at flere tilfeller av tarmkreft kan bli oppdaget på et tidligere tidspunkt og kanskje redde liv ❤️