«Jeg opplever at Andvord Grafisk er en profesjonell og dyktig samarbeidspartner som gir gode responsøkende innspill til innhold og layout på DM-produksjoner. Vi har brukt Andvord Grafisk i flere oppdrag. Nå sist i vår årlige jule-DM i 2020 der vi opplevde 65 prosent høyere inntekt enn forventet»

Arild Olsen
Seniorrådgiver private givere i CARE Norge