Vi i Andvord Grafisk er svært takknemlige for vårt samarbeid med Caritas Norge.

Vi bistår Caritas med responsøkende design av adressebærer og blad, produksjon, plastpakking og utsendelse av deres magasin CaritasInfo. Takk for tilliten, Caritas Norge!

«Vi bruker Andvord til utgivelse av vårt magasin. I den forbindelse opplever vi Andvord å være profesjonelle, de gir gode faglige tips og har bidratt til å løfte kvaliteten på magasinet og prosessen knyttet til produksjonen av det»

Jakob Retvedt Bakkerud

Kommunikasjonsrådgiver
– generalsekretærens stab Caritas Norge