Andvord Grafisk blir en del av Mail4You Holding AS og Artisti Campaign AS.

Andvord Grafisk AS leverer varer og tjenester hovedsakelig knyttet til grafisk produksjon og fulfillment. Selskapet har 39 ansatte og omsatte i 2021 for 120 MNOK. Selskapet har lange tradisjoner og er kjent for å levere kostnadseffektive produkter og tjenester av høy kvalitet. Selskapet driver sin virksomhet på Hagan i Nittedal.

Artisti Campaign har lang erfaring i å levere produkter og tjenester til direkte markedsføringsaktiviteter, grafisk produksjon, lager og logistikktjenester. Selskapet driver sin virksomhet på Harestua og i Grimstad.

Sammen vil selskapene oppnå en styrket posisjon i markedet. Det vil bidra til konkurransedyktige produkter og tjenester, og samtidig gi kunder og ansatte flere spennende muligheter.

Andvord Grafisk AS og Artisti Campaign AS vil fortsette som selvstendige selskaper med dagens ledelse. Selskapene vil samlet ha 89 ansatte og oppnå en forventet omsetning på ca 230 MNOK i 2022.

Majoritetseier i Mail4You Holding AS er Artisti-gruppen (Artisti AS), og som sammen med Parajett AB og ansatte eiere, vil gi en robust plattform og tilføre industriell kompetanse for videre utvikling av selskapene.

Bilde av Nils Jacob Førli fra Mail4You Holding AS og CEO Arne Haugseth i Andvord Grafisk AS.
CEO i Mail4You Holding AS Nils Jacob Førli (v) og CEO Arne Haugseth i Andvord Grafisk AS er fornøyd med satsningen på digital print av bøker.

 

Mer informasjon:

artisti.no
mediehuset-andvord.no
parajett.se

Kontakt:

Øyvind Rønningen
Styreleder Mail4you Holding AS, tlf 909 85 991

Nils Jacob Førli
CEO Mail4you Holding AS og Artisti Campaign AS, tlf 924 17 450

Arne Haugseth,
CEO Andvord Grafisk AS, tlf 900 24 529